Organisatie-advies

Complexity is your enemy. 

Any fool can make something complicated.

It is hard to keep things simple.

R. Branson

Loopt het stroef in jouw organisatie? Veel gedoe? Weinig resultaten?

Stappen jouw beste medewerkers plots op of vallen ze uit met een burn-out, en begrijp je niet hoe dat komt?

Voel je dat er onderhuids van alles leeft, maar kan je er de vinger niet op leggen?

Of misschien wel, maar heb je geen idee hoe er aan te beginnen?

 

Ik neem jou graag mee terug naar de essentie - omdat daardoor de helderheid gecreëerd wordt die nodig is om tot daadwerkelijke actie en effectiviteit te komen. Ik bied jou dat extra paar ogen om de situatie te doorgronden, zodat je zélf overzicht krijgt en vandaar uit opnieuw aan het stuur van jouw organisatie kan gaan staan.

Eenvoud als sleutel tot effectiviteit

 

In onze maatschappij hebben we de neiging om meer waarde te hechten aan complexe, intellectuele constructies dan eenvoudig 'gezond boerenverstand'. Omdat het eerste getuigt van expertise en intelligentie, wat hoog aangeschreven wordt. Ik ben van mening dat een modelmatige benadering van de realiteit niet tot altijd tot een hogere productiviteit leidt:

 • De realiteit kan niet zomaar in vakjes ingedeeld worden.
  Door de realiteit te vereenvoudigen tot een aantal parameters kunnen relevante nuances verloren gaan. 

 • Ingewikkelde termen en 'blackbox-modellen' hebben vaak tot gevolg dat medewerkers afhaken, omdat ze niet meer zien waar het toe leidt en wat hun aandeel is.

 

En ik ben in goed gezelschap :-)

Naast Leonardo da Vinci, Steve Jobs en Richard Branson zijn er nog een aantal éminences grises dezelfde mening toe gedaan: 

 • A. Einstein: 'Out of complexity, find simplicity'

 • W. Churchill: 'Out of intense complexities, intense simplicities emerges'

In essentie is alles terug te brengen tot mensen & processen:

 • Mensen:
  Voelen mensen zich 'veilig' zodat ze zich kunnen focussen op hun job?
  (lees: geen onderlinge spanningen die hen afleiden?)

 • Procesmatig:

  • Zitten de processen goed?
   (lees: zit de focus juist en zijn er geen nodeloze tussenstappen)?

  • Zitten de juiste mensen op de juiste plek?

Daar naar (durven) kijken brengt vaak snel helderheid. ‘Gewoon’ leren waarnemen en uitzoomen, zodat je kan zien, wat er wérkelijk speelt. Om vervolgens de juiste actie te kunnen ondernemen. 

Concreet
 

Elk traject krijgt vorm op basis van wat zich tijdens het intakegesprek aandient. Maatwerk dus, met als rode draad:

 1. verzamelen van de elementen en processen die tot de hulpvraag geleid hebben aan de hand van:

  • individuele gesprekken,

  • aanwezigheid (als waarnemer) tijdens relevante vergaderingen

  • desgewenst uit te breiden met medewerkersgesprekken.  

 2. bewustwording van wat 'is': in kaart brengen van blinde vlekken, onbewuste dynamieken en de daaraan gekoppelde uitdagingen, zowel procesmatig als op vlak van intermenselijke dynamieken 

 3. 'bewuste' keuzes maken: inzichten omzetten in concrete acties

 4. begeleiden bij de realisatie van de acties, als klankbord of zonodig, luis in de pels

Resultaat

Meer effectiviteit door

 • Focus op de zaken/processen die er werkelijk toe doen

 • De juiste persoon op de juiste plek

 • Meer rust op niveau van de individuele medewerker én het team

Mijn meerwaarde

 • scherp waarnemingsvermogen, mijn talent om tussen de lijnen door te lezen, waardoor ik vaak snel ervaar wat er wérkelijk speelt

 • sterk analytisch vermogen en het talent om complexe situaties tot de essentie te herleiden, zowel procesmatig als op menselijk vlak

 • de kunst om inzichten op een eenvoudige en op de ontvanger afgestemde manier over te brengen

 • down-to-earth en to-the-point: ik hecht veel belang aan concrete en bevattelijke richtlijnen waar je mee aan de slag kan

 • onafhankelijke blik: ik kan patronen blootleggen die jij niet ziet omdat jij er middenin zit

 • +10 jaar ervaring als directeur-manager in een grote organisatie

 • vorming als (bio)ingenieur wat maakt dat cijfers of technische processen me niet afschrikken, en ik dus ook in meer complexe contexten het grotere plaatje én de losse eindjes in beeld kan brengen