Foto zee.jpg

Loopbaanbegeleiding

Everybody is a genius. 

But if you judge a fish by its ability to climb a tree,

it will live its whole life believing that it is stupid.

A. Einstein

Zit je met loopbaanvragen waar je zelf het antwoord niet op vindt?

Heb je het gevoel van 'rondjes te draaien'?

Loopbaanbegeleiding met (of zonder) loopbaancheques 

Aan de hand van diepgaande 1-op-1 gesprekken in een respectvolle en vertrouwelijke setting worden talenten, blinde vlekken en (onbewuste) overtuigingen onder jouw aandacht gebracht, waardoor jij zélf het totaalplaatje weer kan zien & ervaren. Vanuit overzicht volgt vaak richting, en op dat moment worden de eerstvolgende stappen meestal vanzelf duidelijk.

De loopbaanbegeleiding kan gefinancierd worden met VDAB-loopbaancheques. Daartoe werk ik samen met het erkend loopbaancentrum Empowering People

Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor loopbaancheques vind je op de website van de VDAB.

Concreet

Elk traject krijgt vorm op basis van wat zich tijdens het intakegesprek aandient. Maatwerk dus, met als rode draad:

  • Verzamelen van de elementen die tot de loopbaanvraag geleid hebben.

  • In kaart brengen van jouw volledige potentieel

  • Inzichten omzetten in concrete actie

  • Opmaak van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
    De verkregen inzichten verwerken we in een persoonlijk Ontwikkelingsplan. Helemaal op jouw maat.

Resultaat

Aan het stuur van je eigen loopbaan door meer inzicht in persoonlijke drijfveren en kwaliteiten én de vertaalslag naar concrete uitvoering. 

Mijn meerwaarde

 

  • mijn sterk observatievermogen en holistische kijk, waardoor ik vaak heel snel zie waar jij vastloopt en wat er nodig is om terug in beweging te komen

  • mijn inzicht in de dynamiek tussen sterktes, valkuilen en uitdagingen

  • mijn geloof dat er maar 1 leermeester is, namelijk jijzelf - door de gerichte vragen breng ik je weer in contact met je eigen wijsheid. Omdat ik ondervonden heb dat je eigen 'aha-momenten' beter blijven plakken dan degenen die je verteld worden

  • mijn oplossings- en actiegerichte aanpak: je ontdekt waar je nu staat, waar je naartoe wil en op welke manier je daar kan geraken. 

Loopbaancheque_label.jpg
Logo EP.jpg