Coaching

You have to work hard to get your thinking clean to make it simple.

But it’s worth it in the end

because once you get there, you can move mountains.

Steve Jobs

Loop jij soms vast in de rollen die je 'moet' spelen?

Wil jij graag functioneren vanuit innerlijke rust en balans maar wordt je steeds ingehaald door de feiten?

Is het moeilijk voor je om rust & orde binnen jouw team te creëeren?

Heb je 'lastige' medewerkers die jou het leven als leidinggevende moeilijk maken?

Ik leer jou waarnemen wat er wérkelijk gebeurt, zodat jij zelf de oorzaak (en de oplossing!) van jouw 'probleem' leert zien.

Het onzichtbare waarnemen

 

De meeste mensen staan enkel stil bij 'wat' anderen mensen (hen aan)doen. Ik leer jou 'bifocaal' waar te nemen, waarbij je niet enkel naar de oppervlakte gaat kijken, maar ook leert zien naar wat er 'achter de feiten/façade' schuilgaat. Hierdoor krijg je zicht op (vaak onbewuste) drijfveren. Van jezelf en van de ander. Wat leidt tot meer begrip. Voor jezelf en de ander.

Concreet

Elk traject krijgt vorm op basis van wat zich tijdens het intakegesprek aandient. Maatwerk dus, met als rode draad:

 1. verzamelen van de elementen die tot de hulpvraag geleid hebben: 
  aan de hand van individuele gesprekken (kan eventueel uitgebreid worden met informatieve medewerkers-gesprekken)

 2. bewustwording van wat 'is':
  in kaart brengen van blinde vlekken en de daaraan gekoppelde uitdagingen
   

 3. 'bewuste' keuzes maken:
  inzichten omzetten in concrete acties

 4. begeleiden bij de 'automatisatie' van de nieuwe inzichten, als klankbord of zonodig, luis in de pels

Resultaat

Authentiek leiderschap vanuit innerlijke rust, communicatie (grotendeels) ontdaan van het 'drama-gehalte'.

Mijn meerwaarde

 • scherp waarnemingsvermogen: ik lees tussen de lijnen door en hoor wat niet gezegd wordt

 • talent om complexe situaties tot de essentie te herleiden

 • de kunst om inzichten op een eenvoudige en op de ontvanger afgestemde manier over te brengen

 • down-to-earth en to-the-point: ik hecht veel belang aan concrete en bevattelijke richtlijnen waar je mee aan de slag kan

 • onafhankelijke blik: ik kan patronen blootleggen die jij niet ziet omdat jij er middenin zit

 • ervaring als leidinggevende: ik weet hoe het is om vanuit kennis en expertise door te groeien binnen een organisatie